АТЛАС ЦЕНТЪР СТАВА АТЛАС ЕФЕКТ

atlaseffect.bg


 Д-р Арсов работеше в Атлас Център на адрес "Нишава", но поради големия брой доволни пациенти (статистиката сочи над 1000 доволни пациенти), отвори свой собствен център, тъй като изискването на пациентите беше, прегледът да бъде проведен от доктор Арсов. Адресът е "Константин Иречек" 48 и се намира срещу ВМА, по-точно срещу арката на Александровска болница.

Процедурата не се прави на всеки пациент, прави се индивидуална преценка, на основа на това какво е главното оплакване, какви са очакваните ефекти от резултата на самата процедура.